Elewacja budynek B

Położony został jasno-szary tynk na ścianie północnej i zachodniej.